Reklama
 
Blog | Jana Slaninová

Trhni co můžeš!

Jo, takové tržní hospodářství...

Utržit na trhu je snem každého trhovce. Trhnout rekord, to je vlastně taky takové tržní chování, kdy metál jest jeho cílem.

*

Trhat (sousedovic) třešně je také jistý segment trhu. Trhání novinového papíru může býti hnáno puzením utrhnouti si kus dějin pro sebe neb vytrhnouti z kontextu cosi vět a koláží stvořit dílo nové, kteréžto lze na správném tržním prostředí zúročit ve prospěch sebesamasi.

Tak trháme, tržíme, trhneme (si), utržíme, stržíme, utrhujeme (se). Takové utrhování se, je součástí boje o větší popularitu a cílem je natrhnouti soupeři záděl neb mu způsobiti veletrh – natrhnout gatě, trenky i již zmíněné dvé půlek. Takto poznamenaný jedinec už si však po takové újmě dozajista může pouze nohou trhnouti.

Otrhat, potažmo oškubat lze kohokoli, kdo v tržním hospodářství spíš plave či se plácá neb rovnou topí. Tržně dokonalejší tvor pak různá vysvobození nabízí, neb nad hladinou se držeti, či snad ku nebesům skrze dary světské kráčeti, jest lákavým velmi – zejména, jde-li o blaho zcela a nepochybně jen vlastní. Na plovoucích i tonoucích se snadno cosi trhne.

Potrhati se smíchy, může původci smíchotřasného jevu přinésti dozajista ovoce neb jiných prebend s utrhnutím zájmu obecenstva jest rovněž počítáno. Trhači se nacházejí všude a množí se co houby po dešti a snad ni výtrusů nepotřebují.

Doznávám tímto, že jsem též trhačem – občas se trhnu od většího počtu lidí a to zcela.

S přátelským tržním pozdravem – trhněte si!

*

Reklama