Reklama
 
Blog | Jana Slaninová

První žena nebyla Eva: příběh o nejsilnější bytosti na světě

Druhá či první? První oficiálně, druhá...

Je nám knihou knih předkládáno, že první ženou na světě, byla Eva. Submisivní, křehké a manipulativní stvoření.

Tak si ženy svět představuje od vzniku bible. Ale některé věci byly (úmyslně) zamlčeny.

*

Eva byla až ta druhá.

*

První byla Lilith

Žádná putička, žádná kost z těla mužova v roli „poslouchat a následovat, kamkoli muž půjde“. Samostatné a nespoutané stvoření. Boží dcera. Rovna Adamovi. Vyváděli spolu spoutu lotrovin.

Adam Lilith miloval. Jen ho štvala svou nespoutaností a neovladatelností. Kdykoli se snažil si ji podrobit, vysmála se mu.

„Nejsem tvoje služka, Ádo. Pamatuj, že mám stejnou sílu jako ty. Tak se se mnou nezkoušej stále měřit!“

Adam byl rozmrzelý. Velmi rozmrzelý, když jej Lilith opustila. Nudil se. Chyběl mu její smích. Stýskalo se mu po hrátkách, které nebraly konce, protože Lil měla bezbřehou fantazii. Byla blýskavá a úchvatná. Byla pichlavá jako ježura australská.

A byla… pryč.

Šla si po svých, protože Adam stále toužil vyhrávat a už ji to unavovalo. Bylo to stále stejné.

„Podřiď se mi, Lil! Udělej to jak chci já, Lil. Měla bys mě poslouchat, Lilith!“

Tak odešla.

Bez varování.

Bez rozloučení.

*

Reklama

I viděl Otec, že Adam chřadne jako zlomený stromek. Věděl, že mu musí pomoci. Tak mu pořídil Evu. Biblický příběh určitě znáte, nebudu tedy zdržovat detaily.

Eva měla s Adamem mnoho dětí.

Lilith to všechno z dálky pozorovala a bylo jí Adama trošku líto. Viděla, jak Eva, ta podřízená osoba, rodí své kopie v ženské linii. Tak si řekla, že tu jasnou podřízenost trošíčku naruší. Do každé druhé dcery Eviny, vdechla při jejím narození trošku své substance.

Ty dcery, které měly v sobě Lilithin dech, byly svéhlavé, paličaté a nezávislé.

Dcery s dechem Lilith, se vyrovnaly chlapcům.

Lezly po stromech, chytaly myši, žáby i hady…

*

Jak šly roky, Lilith mohla s uspokojením konstatovat, že její dílo se podařilo. Skrze Eviny dcery, propašovala do světa prvek, který některé ženy nesou v sobě jako pečeť.

Pečeť Lilith.

*

Proto je mnoho křehkých žen silnějších než muži.

Proto ženy s pečetí Lilith dokáží unést všechnu lásku i slzy světa…

*

…psáno s vědomím, že nemusí vůbec být pochopeno, jak svět nahlížím…

*