Reklama
 
Blog | Jana Slaninová

Nové Desatero pro pravého Evropana

Dodržování desatera ne jen tak ledasjakého...

Modleme se zas a znova, bosá noha bosá noha…

Původní text je trošku jinak, ale já to tam jako malá holka slyšela, tak to používám až do své trošku zašlejší dospělosti.

*

Kdysi, někdy, někde v jakési poušti, nalézali se lidé, kteří měli za vedoucího zarostlého pošuka, který si pokecal i s keřem, který v ohni praskal a syčel.

Někde „našel“ šutr, o kterém pak soukmenovcům vykládal, že ho dostal. Prý od nějakého hospodyně. Asi mu šibalo, protože hospodyně je ženská, tak si ji nemohl přeci až tak plést s nějakým mužským.

A na tom šutru bylo pár vět. Deset. Vláčeli šutrák všude s sebou, ale kamení se nenajíš, tak občas rebelovali a vedoucímu spílali. Ten nerudný vousatec byl ale paličák a ještě i silák. Radši pak soukmenovcí kušovali a dělali jak se jim řeklo. Stejně většina z nich neuměla číst.

*

Čas od těch věků pokročil a v noci na dnešek mi spadlo na hlavu pár lupenů z kytky a považte – na nich stálo:

Desatero pro pravého Evropana

1. Nebudeš mít jiné boty!

Znamení jsou v dnešních napjatých časech nutná. Aby se už podle něčeho jasně poznal dobrý a pravý Evropan. Tedy nostež všichni stejnou obuv, abyste jasně viděli, kdo to s tím naším Evro Panstvím myslí upřímně.

2. Budeš užívat mého jména! 

Já sem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít pokojně. Já, z vůle lidu Evropská Unie jsem zde pro tvé blaho, Evro Pane či Paní.

3. Nebudeš zachovávat den odpočinku!

Musíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš.
Já tě chci svést světlem ramp: Drž se mne a možná budeš žít.

4. Nebudeš ctít otce a matku!

Je nutno stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura osvobozuje stejně jako slepá neposlušnost. Ty tak žít musíš. Já chci být tvým Evropským Otcem i Matkou: drž se mne a možná budeš žít.

5. Budeš zabíjet!

Musíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni.
Já nechci být tvým ochráncem: drž se mne a možná budeš žít.

6. Budeš cizoložit!

Máš jasně zapotřebí, aby ses nepřipravil o radosti. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš se milovat kdykoli kdekoli a s kýmkoli.

7. Budeš krást!

Musíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to vždy stejně: získáš na majetku, zaplatíš si beztrestnost. Já nechci být tvým živitelem: drž se mne a poznáš, že největší radost je brát.

8. Budeš lhát!

Musíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež je dnes běžná a peklo neexistuje. Já, tvá Evropská Matka/Otec, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se nedůvěřovat a budeš sám občas nedůvěryhodný.

9. Budeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!

Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, ukradni ji doopravdy.
Já, tvá Evropská Matka/Otec, ti dávám lásku cizí: drž se mne a poznáš lásku obšťastňující kdykoli kdekoli a kohokoli.

10. Budeš závistivý i chamtivý!

Musíš se užírat závistí druhým. Zbavil ses tak radosti z cizího štěstí. Já, tvá Evropská Matka/Otec, ti dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít nespokojeně.

***

Reklama

…vychází mi z toho, že toto desatero je skutečně dodržováno…

…kámen…

…k tomu mi dopomáhej Evro Duch..

***